NLR's GRACE naar NTM
Geplaatst: 29 oktober 2018

Als gevolg van ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie nam het aantal onderzoeksopdrachten voor GRACE (Generic Research Aircraft Cockpit Environment) af. Daarom besloot het Directieteam van het NLR in april van dit jaar, dat de GRACE-onderzoeksimulator per 31 december 2018 zal worden 'gesloten' of al eerder indien dat mogelijk zou zijn! De laatste vlucht vond plaats op 9 oktober 2018!

GRACE omstreeks 2012
[foto: NLR]

In 2018 zijn intensieve contacten ontstaan tussen het bestuur van de Erfgoedstichting en het bestuur van de Stichting Nederlands Transport Museum (NTM). Jan van Doorn heeft hiervoor, namens de Erfgoedstichting, de eerste contacten gelegd. Als voormalig chef van de hoofdafdeling Vliegtuigen van het NLR, die destijds de vluchtsimulatoren in beheer had, onderkende hij direct het grote belang om GRACE te behouden en te zien of deze een plaats zou kunnen krijgen in het NTM. Hij vond voor dit idee steun bij de leiding van het NLR. GRACE, als technologisch zeer geavanceerde faciliteit bij het NLR, zou kunnen helpen om jonge mensen te enthousiasmeren voor een opleiding in de luchtvaart. Het bestuur van het NTM toonde zich ook enthousiast. De gedachte was om GRACE, als deel van het NLR-erfgoed, over te dragen aan de Erfgoedstichting. Dit is de gebruikelijk weg voor spullen, die het NLR niet meer gebruikt, maar te waardevol zijn om af te voeren. Meerdere objecten zijn op die manier door de Erfgoedstichting in bruikleen afgestaan aan andere musea. Maar de overdracht van GRACE aan de Erfgoedstichting, die deze faciliteit daarna in een werkende toestand in bruikleen geeft aan het NTM betreft een nog niet eerder voorgekomen situatie. Het hoogste ambitieniveau en het meest interessant is, wanneer alle gebruiksmogelijkheden van GRACE in het NTM zouden kunnen worden gedemonstreerd.

Het bestuur van Aviosim, zelf op zoek zijnde naar een nieuwe locatie, is een paar weken geleden door Jan benaderd met het verzoek om assistentie te verlenen bij de ontmanteling van de GRACE en de wederopbouw binnen de muren van het NTM. Omdat het gebouw, waar de GRACE zich momenteel bevindt, afgebroken wordt, moet er snel worden gehandeld. Aviosim is gewend om in dit soort gevallen snel te acteren en zet daarom zijn gehele technische dienst in om NLR te helpen met deze megaklus. Aviosim heeft de expertise in huis en heeft de ervaring om dit soort verhuizingen samen met NLR te doen. Het bestuur heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de GRACE op deze manier van de sloop te 'redden' is.

Webdesign Martin