Algemeen Nut Beogende InstellingLogo ANBI
De Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is sinds 1 september 2017 een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie de website van de Belastingdienst voor meer details over dit onderwerp. Hieronder wordt inzicht gegeven in onze doelstellingen en bestedingen.

Naam:
Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

RSIN:
813320409.

Contactgegevens:
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam.
Klik hier voor meer details.

Doelstelling:

 1. Het doel van de Stichting is het inventariseren, het conserveren, het catalogiseren, het archiveren, het beheren en het voor geïnteresseerden toegankelijk maken van historisch materiaal dat - direct of indirect - betrekking heeft op het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum ("NLR") en/of zijn rechtsvoorgangers.
 2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  • het organiseren van permanente dan wel ad-hoc tentoonstellingen;
  • het werven van donateurs;
  • het uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en andere belangstellenden;
  • het publiceren van documenten;
  • het onderhouden van een website;
  • andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de Stichting.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 5. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen in de vorm van bijdragen van donateurs alsmede in de vorm van andere baten.

 

Beleids- en werkplan:
Zie versie 2020-2022.

Bestuurssamenstelling:
Klik hier.

Beloningsbeleid:

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:
Zie jaarverslag 2021.

Financiële verantwoording:
Zie financieel verslag 2021.