GRACE overgedragen aan de Erfgoedstichting
Geplaatst: 15 mei 2019

Op 8 mei jl. is de in 2018 overtollig geworden vluchtsimulator GRACE door het NLR overgedragen aan de Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN). De overdrachtsovereenkomst werd getekend door Leo Esselman, namens het NLR en Kees Bakker, namens de Erfgoedstichting (foto). Hiermee ontving de stichting een bijzonder stuk NLR-erfgoed in eigendom.

 

De overdrachtsovereenkomst werd getekend door Leo Esselman, namens het NLR en Kees Bakker, namens de Erfgoedstichting

De overdrachtsovereenkomst werd getekend door Leo Esselman,
namens het NLR en Kees Bakker, namens de Erfgoedstichting

Het zal een tweede operationele leven krijgen in het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep. Deze vluchtsimulator is eerst in het voormalige VN-gebouw gedemonteerd door vrijwilligers van de stichting Aviosim. Sommigen zijn daar enkele weken en zeven dagen per week mee bezig geweest, waar nodig geassisteerd door specialisten van het NLR. Enkele delen waren zo groot dat ze als “convoi exceptionel” moesten worden vervoerd naar Nieuw-Vennep. Dit is uitvoerig beschreven in Nieuwsbrief 70 (december 2018), die te vinden is op deze website. GRACE is door de SBEN in bruikleen gegeven aan het NTM, dat onderdak biedt aan de stichting Aviosim. De ervaren vrijwilligers van deze stichting gaan de simulator weer opbouwen om daarna bezoekers van het NTM kennismakingsvluchten te kunnen laten maken. Een overweging van het NLR om GRACE hiervoor beschikbaar te stellen was dat op deze wijze de jeugd op een bijzondere manier enthousiast kan worden gemaakt voor technische studies.

De betrokkenheid van vier verschillende partijen, NLR, SBEN, NTM en Aviosim maakte dat er meerdere overeenkomsten moesten worden gesloten. De eerste was ten behoeve van de hierboven genoemde eigendomsoverdracht van het NLR naar de SBEN. Vervolgens werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het NTM en de SBEN en tenslotte nog een daarvan afgeleide speciale samenwerkingsovereenkomst, waarbij ook Aviosim is betrokken. Deze laatste twee overeenkomsten werden getekend op 1 mei jl., foto hieronder).

Deze laatste twee overeenkomsten werden getekend op 1 mei jl.

Deze laatste twee overeenkomsten werden getekend op 1 mei jl.

De vrijwilligers van Aviosim zijn al voortvarend aan de slag gegaan met de inrichting van de nieuwe “control room”.

Het bestuur van de Erfgoedstichting is na de overdracht van GRACE veel dank verschuldigd aan de vrijwilliger Jan van Doorn (regelaar, contacten met Aviosim), Ernst Folkers (oud-NLR medewerker) en Hidzer Gorter (beiden bij het formuleren van de diverse overeenkomsten).


 

Webdesign Martin