Michel Peters ontvangt eerste exemplaar van boek over Von Baumhauer
Geplaatst: 13 juni 2018

Michel Peters ontving op vrijdag 25 mei j.l. in de Aviodrome te Lelystad het eerste exemplaar van het boek over het leven van Albert Gilles von Baumhauer (1891-1939).

V.l.n.r.: Kees Bakker, Frans Klein en Michel Peters
[foto: A.P. Bernhart]

De boekpresentatie was georganiseerd door de Stichting Behoud Erfgoed NLR, die opdrachtgever was voor het maken van het boek. Schrijver is Simon Boersen, een voormalig NLR medewerker, die werd bijgestaan door een redactieteam. In het archief van de stichting is een groot deel van het persoonlijk archief van Von Baumhauer ondergebracht. Reden daarvan is dat deze, tot nog toe niet heel bekende, man sterk verbonden is geweest met het NLR. Als afgestudeerd werktuigbouwkundig ingenieur had hij op 26-jarige leeftijd al een groot nationaal en internationaal netwerk opgebouwd op het terrein van de luchtvaart. Daarom werd hem in 1917 door de Overheid gevraagd een plan te schrijven voor een Instituut voor de Luchtvaart. Dit plan werd overgenomen en leidde in 1919 tot de officiële start, op het terrein van de Marinewerf in Amsterdam, van de Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart (RSL), de voorganger van het huidige Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Von Baumhauer heeft 16 jaar bij de RSL gewerkt, onder meer als onderdirecteur. In die periode heeft hij een helikopter ontworpen, waarmee van 1924-1930 is geëxperimenteerd op Soesterberg en later Schiphol. Zijn innovatieve, technische oplossingen worden in de hedendaagse helikopters nog steeds toegepast.

Onder grote belangstelling, waaronder veel familieleden van Von Baumhauer, werd aan Michel Peters het eerste exemplaar aangeboden door Frans Klein, kleinzoon van Von Baumhauer. De voorzitter van de Erfgoedstichting, Kees Bakker, wees daarbij op het feit dat het NLR al gedurende 30 jaar het behoud van de historie van het NLR faciliteert. Hij dankte Michel Peters hiervoor. Deze was ingenomen met de komst van het boek, waarin onder andere de ontstaansgeschiedenis van het NLR is beschreven, dat volgend jaar het 100 jarig bestaan hoopt te vieren. Hij ging daarna nog in op de rolverdeling tussen het NLR en de Erfgoedstichting. Zijn primaire aandacht als algemeen directeur gaat uit naar het heden en de toekomst, dus het welzijn, van het NLR in een sterk veranderende omgevingswereld. Naast de nationale taken, die het NLR heeft op L&R gebied in de breedste zin van het woord is het NLR ook langzaam maar zeker zijn vleugels meer internationaal aan het uitslaan. Als je het NLR van nu vergelijkt met de RSL van toen dan valt op, dat het NLR naast de 'traditionele' vliegtuigontwikkeling zich ook, al langere tijd, richt op vliegtuiggebruik met vraagstukken op het gebied van Air Traffic Management, vliegveiligheid en duurzaamheid. Hij sprak veel waardering uit voor hetgeen de Erfgoedstichting doet. De rolverdeling zal wat hem betreft blijven, waarbij de stichting er is om zich ook te ontfermen over de in het heden en in de toekomst gegenereerde historie van het NLR en om deze toegankelijk te maken.

Het rijk geïllustreerde boek van bijna 300 pagina's is verkrijgbaar bij uitgeverij Lanasta in Emmen (www.lanasta.eu).

Webdesign Martin