Gerard van Nes krijgt Koninklijke onderscheiding
Geplaatst: 12 maart 2018

Zaterdagmiddag 10 maart heeft Ben Blonk, locoburgemeester van de gemeente Schagen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Gerard van Nes. Gerard kreeg de onderscheiding voor het opzetten en ontwikkelen van het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) dat inmiddels bij de Stichting Behoud Erfgoed NLR naast meer dan 75 musea en erfgoedinstellingen wordt gebruikt voor het beheren van hun objectencollecties en beeldbanken.

Opspelden Koninklijke onderscheiding [foto: R. Dijkstra]

Opspelden Koninklijke onderscheiding [foto: R. Dijkstra]

De uitreiking vond plaats aan het einde van de jaarlijkse ZCBS-gebruikersbijeenkomst en algemene ledenvergadering van het Genootschap ZCBS. Toevalligerwijs was de Stichting Behoud Erfgoed NLR gastheer van deze bijeenkomst in het auditorium van het NLR in Amsterdam, vlakbij de geboortegrond van Gerard.

Het idee voor de ontwikkeling van ZCBS is ontstaan bij het werk van Gerard in het Zijper Museum. Die ontstaansgeschiedenis vinden we terug in de naam ZCBS. Specifiek voor beeldbankbeheer en publicatiebeheer zijn er de varianten ZBBS en ZPBS, die net als ZCBS bij veel instellingen in gebruik zijn. De systemen worden voor niet-commerciële doeleinden gratis beschikbaar gesteld aan leden van de Genoodschap ZCBS. De onbaatzuchtige wijze waarop hij zijn software beschikbaar stelt en de ondersteuning, die hij daarbij biedt, vormden de achtergrond voor deze hoge onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De Erfgoedstichting heeft Gerard van harte geluk gewenst met deze onderscheiding.

De oorkonde [foto: F. Sonnenschein]

De oorkonde [foto: F. Sonnenschein]

Als dank  voor de professionele dienstverlening rond ZCBS, waarvan wij zoveel profijt hebben, kreeg hij een oorkonde met foto van de gevel van het gebouw waar de uitreiking plaats vond. Diverse media besteedden eveneens aandacht aan het toekennen van de onderscheiding, zie bijvoorbeeld het bericht in Noordhollands Dagblad.

Webdesign Martin