Publicaties

De stichting is op verscheidene manieren bezig met het publiceren van informatie over de stichting en over het verleden van het NLR.

NLR

Maand- en kwartaalverslagen van de RSL
De pdf-versies van de maand- en kwartaalverslagen van de RSL in de periode van 1918-1934 zijn hier in te zien. 

Jaarverslagen
De pdf-versies van de jaarverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (1930-1936), van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium (1937-1960) en van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (1961-2014) zijn hier in te zien.

Verhandelingen en verslagen
De belangrijkste onderzoeksrapporten van RSL, NLL en NLR zijn in de periode van 1921-1970 jaarlijks gebundeld en uitgegeven in de hele wetenschappelijke luchtvaartwereld. De pdf-versies daarvan zijn hier in te zien. 

Jubileumboeken van het NLR
Naar aanleiding van een tweetal jubilea zijn daarbij op initiatief van de NLR-directie jubileumboeken uitgegeven. Het eerste jubileumboek kwam uit in 1994 bij het 75-jarig jubileum, in de Engelse taal. Ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum, kwam in 2009 het tweede jubileumboek uit in de Nederlandse taal. De pdf-versies zijn hier in te zien.

Stichting

Nieuwsbrief
Over de activiteiten van de stichting geeft het bestuur ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit, die per post wordt toegezonden aan alle donateurs. De pdf-versies daarvan zijn voor belangstellenden hier in te zien.

Publicaties
Indien over een historisch belangwekkend onderwerp voldoende bronneninformatie beschikbaar is en daarvoor belangstelling bestaat, besluit de museumstichting daarover een museumpublicatie te maken. Deze publicaties worden door de museumstichting uitgegeven in boekvorm en te koop aangeboden aan belangstellenden. Hier is te lezen welke museumpublicaties zijn verschenen en op welke wijze deze kunnen worden besteld.

Jaarverslagen
De pdf-versies zijn hier in te zien.

Overig

Papers, notities e.d.
Specifieke publicaties geschreven door (oud-)medewerkers van het NLR en haar voorgangers. De pdf-versies daarvan zijn voor belangstellenden hier in te zien.

 

Webdesign Martin