Beeldmateriaal Stichting Behoud Erfgoed NLR

Door RSL/NLL zijn veel foto’s en fotonegatieven bewaard en thans in eigendom van de Stichting Behoud Erfgoed NLR. Helaas bleek daarvoor geen geordend systeem te zijn bijgehouden. De gevonden foto’s zijn zowel aangetroffen als losse exemplaren, vaak zonder betekenis en datum, maar ook als opgeplakte exemplaren in rapporten waarvan de betekenis meestal uit de context blijkt.   

Een aparte fotoserie is gekenmerkt door een nummervermelding op een stickertje, geplakt bij of op de foto. Voor de nummers staat een letter. Deze nummers bleken te corresponderen met de nummers in een in ons archief aangetroffen document met een overzicht van foto’s. Het gaat hier om lijsten van foto’s Algemeen (Alg-serie) van de Materialen-Afdeeling (Ma-serie), de Aerodynamische-Afdeeling (A-serie),  de Motoren-Afdeeling (Mo-serie) en de Vliegtuigen-Afdeeling (V-serie). Prettig is dat bij elk fotonummer uit deze series de betekenis vermeld is in het aangetroffen document. 

Verreweg de meeste gevonden foto’s zijn afkomstig uit de V-serie. Deels zijn deze opgenomen in de beeldbank op deze website (via onderstaande tabel) of in de in ontwikkeling zijnde Beeldbank, die via de link bovenaan deze pagina is te bereiken.

In december 2014 is een serie foto's toegevoegd van de O-Sectie (beeldbank van deze website).

Niet achterhaald kon worden door wie de foto’s zijn gemaakt, maar vermoedelijk is dat gebeurd door medewerkers van Fokker en van de RSL c.q. het NLL. 

Bij gebruik van deze foto’s door derden wordt verzocht de Stichting Behoud Erfgoed NLR als bron te vermelden. 

 

 Omschrijving serie  Thumbnails
 Aerodynamische-Afdeeling   A-serie  
 Aerodynamische-Afdeeling    AD1-serie
  AD2-serie
 Algemeen   Alg-serie
 Materialen-Afdeeling   Ma-serie 
 Motoren-Afdeeling   Mo-serie 
 O-Sectie   O-serie
 Vliegtuigen-Afdeeling     V1                V1a 
  V2a              V2b 
  V3                V3a

Klik op de serie-aanduiding in de cel van uw keuze. Bij de thumbnails kunt u op de betreffende foto klikken voor een vergroting. De pijltjes links en rechts bij de vergrote foto bieden de mogelijkheid om de foto's achter elkaar (één voor één) te bekijken. Met het linkerpijltje rechtsboven op de pagina kan een automatische dia-presentatie worden gestart.

 

Webdesign Martin