Ambitie

Het is de visie van de Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) dat het NLR-erfgoed in het bezit van die stichting moet worden bewaard en toegankelijk moet blijven.

Het tastbare deel van het erfgoed is onder te verdelen in hardware, beeldmateriaal en documenten. Het niet-tastbare gedeelte van het erfgoed betreft de kennis over de historie van het NLR, die aanwezig is bij een aantal vrijwilligers van de SBEN. Deze kennis wordt zoveel mogelijk vastgelegd in publicaties.

Het beleid van de SBEN is er op gericht om vanaf de ontmanteling van het museum, begin 2015, zoveel als mogelijk erfgoed te exposeren en zo min mogelijk erfgoed op te slaan.
Om dit te realiseren wordt ingezet op:

  • het exposeren van erfgoed zowel binnen als buiten het NLR
  • het operationeel houden van het documentenarchief en het beeldmateriaalarchief, zowel binnen als buiten het NLR
  • het gebruik maken van geschikte opslagruimte binnen het NLR

De erfgoedcollectie wordt tevens toegankelijk gemaakt voor derden door middel van de website.

De SBEN zal zoveel als mogelijk vrijwilligers inzetten bij de uitvoering van zijn activiteiten en daarbij gebruik maken van de facilitaire ondersteuning van het NLR, waarvan de bijzonderheden zijn geregeld in een overeenkomst met het NLR.

De mogelijkheid wordt onderzocht om op langere termijn te komen tot de oprichting van een nieuw museum waarin een groot deel van het NLR-erfgoed samen met ander Nederlands luchtvaarttechnisch en ruimtevaarttechnisch erfgoed voor een breed publiek kan worden getoond.

 

Webdesign Martin