Documenten

Het documentenarchief van de stichting bevat documenten over ruim 95 jaar sinds de oprichting van het NLR. Een greep uit de documenten:
- luchtvaart- en ruimtevaartboeken;
- jaargangen van luchtvaartbladen;
- maand- en kwartaalverslagen RSL (1918-1934);
- jaarverslagen (1930-2014);
- rapporten van de RSL en het NLL, reisverslagen en dissertaties;
- notulen Commissie van Advies (1919-1937);
- personeelsbladen (Missing Link, NLR-Profiel);
- flyers, brochures;
- (directie)mededelingen.

In december 2011 is een gedeelte van het NLR-correspondentiearchief (uit de periode 1941 tot 1971) ceremonieel overgedragen aan de stichting.

Het documentenarchief bevindt zich bij het NLR in de vestiging Amsterdam. Inzage in het archief kan worden aangevraagd via het contactformulier (zie menu: Contact > Contactformulier). Archiefstukken worden niet uitgeleend.

Webdesign Martin