Bestuur

De bestuursleden worden benoemd door de directie van het NLR. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Jaap Laméris (voorzitter - sinds 24 april 2024)

Vacant (secretaris - sinds 24 april 2024)

René Ladiges (penningmeester - sinds januari 2023)

Jan van Doorn (lid - sinds 24 april 2024)

Gerard van der Nat (lid - sinds januari 2023)
Nog werkzaam bij het NLR speciaal voor het onderhouden van de contacten met het NLR

Webdesign Martin