Bestuur

De bestuursleden worden benoemd door de directie van het NLR. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Jan van Doorn (voorzitter - sinds januari 2023)

Jaap Laméris (secretaris - sinds januari 2023)

René Ladiges (penningmeester - sinds januari 2023)

Gerard van der Nat (lid - sinds januari 2023)
Nog werkzaam bij het NLR speciaal voor het onderhouden van de contacten met het NLR

Webdesign Martin