Windtunnels en windtunnelmetingen in vroegere tijden
bij RSL en NLL

door Dr Ir Berend van den Berg

Publicatie: 2013-1
ISBN/EAN: 978-90-79581-15-3
Uitgever: Stichting Historisch Museum NLR, Postbus 90502, 1006 BM Amsterdam
Omvang: 98 pagina’s
Uitgevoerd: in full colour

Met als bijlage “Rapport inzake den Bouw en de Inrichting van den Windtunnel aan de Marine-werf te Amsterdam”

Dr Ir E.B. Wolff, de eerste directeur van de Rijks-Studiedienst voor de Luchtvaart RSL, was er bij zijn indiensttreding begin 1918 van overtuigd dat het voor de kennis van het vliegen en de ontwikkeling van de aerodynamica in het bijzonder essentieel was een eigen windtunnel te bezitten. Hoe belangrijk dit geacht werd wordt duidelijk uit het feit dat reeds bij de officiële opening van de RSL op 5 april 1919 de tunnel gereed was, hoewel deze niet geheel bevredigend functioneerde. Sinds die tijd hebben de windtunnels altijd een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling van de RSL en het daaruit voortgekomen Nationaal Luchtvaart Laboratorium (NLL en later NLR). Die traditie leeft voort in de huidige Stichting Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) die de belangrijkste tunnels nu exploiteert.

Deze museumpublicatie beschrijft de geschiedenis van de lage snelheids tunnels vanaf het eerste begin tot de overgang naar de Noordoostpolder. Met aansprekende voorbeelden en mooi fotomateriaal wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden van de tunnels en het onderzoek dat daarin in de loop van der jaren is uitgevoerd.
De auteur, Dr Ir Berend van den Berg heeft vanaf 1955 tot zijn pensionering in 1992 bij deze tunnels gewerkt o.a. aan het onderzoek voor de Fokker F-27 en F-28 en op het gebied van meer fundamenteel gericht onderzoek.
Het ontwerprapport uit 1919 van de eerste tunnel van de RSL, de Eiffel tunnel, is als bijlage aan deze publicatie toegevoegd. Een aantal van de in deze publicatie beschreven windtunnelmodellen en meetinstrumenten maken deel uit van de collectie van het Historisch Museum NLR en zijn aldaar te bezichtigen.

Webdesign Martin